Lộ trình Sau đại học dành cho sinh viên quốc tế

Dành cho những bạn hoàn thành bằng cấp đại học hoặc cao hơn với hồ sơ minh bạch và những người được cấp phép Bậc 4 hoặc Sinh viên hợp lệ tại thời điểm nộp đơn.

Những ứng viên thành công trong lộ trình này ở trình độ cử nhân hoặc thạc sĩ sẽ có thể ở lại Vương quốc Anh và làm việc hoặc tìm việc ở bất kỳ cấp độ kỹ năng nào trong hai năm. Trong khi đó sinh viên với bằng tiến sĩ sẽ có thể ở lại trong ba năm.

Sinh viên tốt nghiệp có thể nộp đơn vào chương trình Công nhân lành nghề từ bên trong Vương quốc Anh, khi họ đã tìm được một công việc phù hợp.

Do COVID-19, nước Anh đã áp dụng các biện pháp giảm giá cho sinh viên không thể đến đây, Anh nhận thấy sự gián đoạn khi phải liên tiếp đối mặt với nhiều mặt trong du lịch quốc tế. Các ứng viên bắt đầu nhập học vào mùa thu năm 2020 có thời hạn đến ngày 21 tháng 6 năm 2021 để nhập cảnh vào Vương quốc Anh với tư cách là Sinh viên (cập nhật từ ngày 6 tháng 4 năm 2021 trước đó) để đủ điều kiện đăng ký vào chương trình Sau đại học. Những sinh viên bắt đầu nhập học vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2021 sẽ phải đến Vương quốc Anh trước ngày 27 tháng 9 năm 2021.

Việc khởi động lộ trình này thể hiện sự hỗ trợ của Chính phủ đối với ngành giáo dục của và cam kết đối với Chiến lược Giáo dục Quốc tế, đặt ra chiến lược tăng giáo dục dành cho du học sinh lên đến 35 tỷ bảng Anh và số lượng sinh viên giáo dục đại học quốc tế ở Anh lên 600.000 vào năm 2030.

Những cá nhân đã được phép với tư cách là người phụ thuộc của Sinh viên đang đăng ký lộ trình này cũng có thể nộp đơn để gia hạn với tư cách là người phụ thuộc – tuy nhiên những người phụ thuộc mới không được phép đăng ký lộ trình này.

Lộ trình không được tính vào định cư – tuy nhiên Sinh viên tốt nghiệp có thể nộp đơn cho các lộ trình khác khi kết thúc thời gian lưu trú 2-3 năm, ví dụ như lộ trình Công nhân lành nghề, Tài năng toàn cầu hoặc Nhà sáng tạo.

Những sinh viên tốt nghiệp và có visa Du học hoặc Cấp 4 hết hạn trước khi lộ trình được giới thiệu sẽ không đủ điều kiện, tuy nhiên, hầu hết những sinh viên này sẽ không có kỳ vọng được hưởng lợi từ lộ trình như vậy khi họ đăng ký du học tại Vương quốc Anh. Họ cũng sẽ có thể áp dụng cho một số lộ trình khác, ví dụ như Người lao động có tay nghề cao, Người khởi nghiệp, Người đổi mới hoặc Tài năng toàn cầu,…

Nguồn: https://homeofficemedia.blog.gov.uk/…/fact-sheet…/…

——————————————-

Liên hệ với Alice Academy để được tư vấn hồ sơ định cư – tư vấn du học uy tín chất lượng.

ÁP DỤNG Hoàn Phí IELTS 4,750,000 cùng Hội Đồng Anh cho mọi hồ sơ du học đến ngày 31/12/2021.

➡️Facebook: Tư Vấn Du Học và Anh Ngữ Alice Academy

Du Học Từ A đến Z cùng Alice Academy

➡️Hotline: 035 600 6258

➡️Website: alice-academy.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *