học bổng du học anh

STT

TÊN TRƯỜNG

HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ

1Cardiff Metropolitan University50% học phí
2Cardiff Metropolitan University100% học phí
3Queen’s University Belfast100% học phí
4Edge Hill University50% học phí
5Bournemouth University50% học phí
6Nottingham Trent University50% học phí
7Nottingham Trent University100% học phí
8University of Hull100% học phí
9University of Leeds100% học phí
10Sheffield Hallam University50% học phí
11University of East Anglia50% học phí
12University of Gloucestershire50% học phí
13University of Leeds50% học phí
14University of Lincoln50% học phí
15University of Northampton50% học phí
16University of Nottingham50% học phí
17University of Westminster50% – 100% học phí
18St. Andrew’s College Cambridge50% học phí
19St. Andrew’s College Cambridge75% học phí
20Bellerbys College70% học phí
21The University of Sheffield50% học phí
22Kings Brighton50% học phí
23Kings Bournemouth50% học phí
24Nottingham Trent UniversityHọc bổng 50% học phí dành cho sinh viên ngành Luật50% học phí
25Nottingham Trent UniversityInternational Scholarship (MSc/Mres in Chemistry)50% học phí
26Nottingham Trent UniversityInternational Scholarship (MSc/Mres in Biosciences)50% học phí
27Nottingham Trent UniversityMBA ScholarshipLên đến 100%
28Nottingham Trent UniversityMaster’s Scholarship50% học phí
29Nottingham Trent UniversityVietnam Scholarship£4,000
30Nottingham Trent UniversityInternational Scholarship£2,000
31University of SussexHọc bổng dành cho sinh viên ngành Kinh doanh£2,000
32University of Sussex£5,000 - £7,500
33University of Sussex50% học phí
34University of SussexHọc bổng chương trình Thạc sĩ50% học phí
35University of SussexHọc bổng dành cho sinh viên Việt Nam3,000 GBP
36University of SussexHọc bổng chương trình MBA1,500 - 5,000GBP
37University of East AngliaHọc bổng dành cho sinh viên của các trường FTU, NEU, UEL4,000 - 6,000GBP
38University of East AngliaVietnamese Scholarship3,000 - 4,000 GBP
39Bangor University50% học phí
40Bangor UniversityPostgraduate Taught Merit Scholarships100% học phí
41Bangor UniversityPostgraduate Taught Merit Scholarships – Bangor Campus£2,500 - £5,000
42Bangor UniversityPostgraduate Taught Merit Scholarships – London Campus£2,000
43Liverpool John Moores UniversityHọc bổng dành cho sinh viên quốc tế3,000GBP
44Liverpool John Moores UniversityHọc bổng cho SV quốc tế – hệ Thạc sĩ2,000 - 7,000 GBP
45University of Northampton50% học phí
46University of NorthamptonHọc bổng trong năm học đầu tiên – chương trình Thạc sĩ50% học phí trong năm học đầu tiên
47University of NorthamptonHọc bổng bậc Thạc sĩlên đến 100% học phí
48University of NorthamptonInternational Scholarship£1,000 - £2,000
49University of GloucestershireHọc bổng dành cho SV quốc tế50% học phí
50University of GloucestershireHọc bổng cho năm học đầu tiên50% học phí
51University of GloucestershireHọc bổng cho SV quốc tế2,000 - 4,000GBP
52University of GloucestershireHọc bổng cho Sv quốc tế – hệ Thạc sĩ50% học phí
53University of GloucestershireHọc bổng cho SV Việt Nam bậc Thạc sĩ4,000 GBP
54University of GloucestershireAlumni Bursaries10% học phí
55University of GloucestershireMBA Scholarship2,000 GBP
56University of GloucestershireInternational Resarch Scholasrhips30% học phí
57University of GloucestershirePostgraduate Academic Bursaries1,500 GBP
58University of GloucestershireInternational Merit Scholarships25% - 50%
59Cardiff Metropolitan University50% học phí
60University of SheffieldHọc bổng dành cho sinh viên quốc tế25% học phí
61University of Glasgow10,000 GBP
62University of Glasgow20% học phí
63University of GlasgowPostgrad Solutions Global and US LLM Study Bursaries£500
64University of GlasgowUniversity Trust International Leadership Scholarship£5,000 - £10,000
65University of GlasgowGlasgow International College Achievement Award£3,000
66University of GlasgowMBA Scholarships£5,000
67University of GlasgowMasters Business School Scholarships£3,000
68University of GlasgowHealth Technology Assessment scholarship – International Programme scholarship100% học phí
69University of GlasgowClark (Mile-End) Bursary Fund£750 - £2,000
70University of GlasgowInternational Programme Scholarship for The College of Medical, Veterinary and Life Sciences£10,000
71University of York5,000GBP
72University of York2,500 - 10,000GBP
73University of SurreyHọc bổng dành cho SV Việt Nam2,500GBP
74University of SurreyHọc bổng cho SV quốc tế – ngành Tâm lý học7,500 GBP
75University of SurreyHọc bổng cho SV quốc tế – ngành Kỹ thuật và Khoa học7,500 GBP
76University of SurreyMaster Scholarship3,000 GBP
77Aston UniversityHọc bổng dành cho SV Việt Nam50% học phí
78Aston UniversityHọc bổng áp dụng cho kỳ học tháng 9100% học phí
79Aston UniversityThe School of Languages and Social Sciences scholarships5,000 GBP
80Aston UniversitySchool of Engineering & Applied Science Excellence scholarship scheme3,000 GBP
81Aston UniversityAston Excellence Scholarships1,000 - 1,500 GBP
82Aston UniversityAston Academic Excellence Award Management: Marketing Management and Business and Management2,000 - 3,500 GBP
83Aston UniversityAston Academic Excellence Award: Investment Analysis2,000 - 3,500 GBP
84Aston UniversityAston Academic Excellence Award: International Business, Entrepreneurship & international Business and Strategy & international Business2,000 - 3,500 GBP
85Aston UniversityAston Academic Excellence Award:Human Resources and Business2,000 - 3,500 GBP
86Aston UniversityAston Academic Excellence Award: Finance and Investments3,500 - 5,000 GBP
87Aston UniversityAston Academic Excellence Award: Accounting and Finance2,000 - 3,500 GBP
88University of LincolnHọc bổng dành cho sinh viên quốc tế có thành tích xuất sắc50% học phí
89University of LincolnHọc bổng dành cho sinh viên Việt Nam5,000GBP
90University of LincolnHọc bổng cho SV Việt Nam ngành Kế toán tài chính – chương trình Thạc sĩ5,000GBP
91University of LincolnHọc bổng cho chương trình Thạc sỹ2,000 GBP
92Keele UniversityHọc bổng cho SV quốc tế1,000 - 5,000 GBP
93Keele UniversityKeele Graduate Bursary15% học phí
94University of Sussex Business SchoolHọc bổng cho SV Việt Nam3,000GBP - 4,500GBP
95Leeds Beckett UniversityHọc bổng trong năm học đầu tiên cho SV quốc tế1,000GBP
96Leeds Beckett UniversityHọc bổng cho SV Việt Nam1,000 - 1,500 GBP
97Leeds Beckett UniversityEarly payment discount10% học phí
98Oxford Brookes UniversityHọc bổng cho SV quốc tế1,000 - 5,000 GBP
99Oxford Brookes UniversityScholarships for pre-master’s students1,000 GBP
100Oxford Brookes UniversityScholarships for foundation students2,000 GBP
101Bellerbys CollegeHọc bổng dành cho SV quốc tếlên đến 70% học phí
102Manchester Metropolitan UniversityHọc bổng cho SV quốc tế1,500 - 5,000GBP
103Coventry UniversityHọc bổng cho SV quốc tế2,500GBP
104University of WestminsterHọc bổng trong năm học đầu tiên cho SV Việt Nam – hệ Thạc sĩ3,000GBP
105New Castle UniversityHọc bổng cho SV quốc tế hệ Thạc sĩ1,500GBP - 3,000GBP
106New Castle UniversityHọc bổng cho SV quốc tế hệ Đại học1,500GBP - 3,000GBP
107University of BirminghamHọc bổng cho sinh viên quốc tế – hệ Thạc sĩ5,000 - 10,000 GBP
108University of BirminghamFoundation Academic Merit Scholarships5,000 GBP
109University of BirminghamFoundation Pathway Scholarships5,000 GBP
110University of BirminghamDeveloping Countries MBA Scholarship10,000 GBP
111University of BirminghamGlobal Banking and Finance MBA Scholarship10,000 GBP
112University of BirminghamInternational Business Scholarship10,000 GBP
113University of BirminghamMSc Business Scholarships5,000 GBP
114University of BirminghamGlobal Banking and Finance MBA Scholarship10,000 GBP