Gặp gỡ đại diện Nottingham Trent University

Gặp gỡ đại diện Nottingham Trent University vào 10h30 ngày 26/02/2020 tại Văn phòng Alice Academy.
Đại học Nottingham Trent (NTU) là một trường đại học sáng tạo với nhiều ý tưởng lớn, thử thách những bộ óc thông minh để giải quyết các vấn đề phức tạp. Hoạt động giảng dạy sáng tạo và hấp dẫn của trường khuyến khích sinh viên đề xuất những ý tưởng tuyệt vời, bên cạnh đó trường còn có nền tảng để chia sẻ ý tưởng, chuyên môn, cũng như công nghệ. Nottingham Trent University là một trong các trường đại học nổi tiếng nhất nước Anh, với chất lượng giảng dạy xuất sắc và hoạt động nghiên cứu dẫn đầu thế giới.
#AliceAcademy #NottinghamTrentUniversity #duhocAnh

Leave a Reply

Your email address will not be published.