MEETING WITH ACEE REPRESENTATIVE

Meeting with representatives of ACEE International Education at 10:00 on 06/03/2020 at Alice Academy Office.

 

ACEE International Education was established by March Fong Eu – California Secretary of State, and Sandra Tung who is a famous California Chinese American Socialist. This organization is the precursor of the China and US Exchange Association – ACEA. This is the exclusive recruitment partner of Johns Hopkins University (International Education School) and Global Learning (Master of Science in Education). ACEE’s partners are carefully selected and screened with the desire to provide students with the best and highest quality learning environment.

 

In the beginning, this organization was founded on the idea of ​​wanting to give Chinese students opportunities to experience American education, in order to improve their knowledge and culture. It was not until 2014 that ACEE officially became a profitable educational organization and began cooperating with private and public high schools in California to expand its international programs. This is a prestigious educational organization that helps international students who dream of studying in the United States come closer to their dreams.

 

Gặp gỡ đại diện ACEE International Education

Gặp gỡ đại diện ACEE International Education vào lúc 10h ngày 06/03/2020 tại Văn phòng Alice Academy. 

ACEE International Education được thành lập bởi March Fong Eu, cựu Ngoại trưởng California và Sandra Tung, nhà xã hội người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng California. Tổ chức này là tiền thân của Hiệp hội trao đổi Trung Quốc và Hoa Kỳ – ACEA. Đây là đối tác tuyển dụng độc quyền của Trường Đại học Johns Hopkins (Trường giáo dục quốc tế) và Global Learning (thạc sĩ khoa học trong giáo dục). Các đối tác của ACEE đều được tuyển chọn, sàng lọc rất kỹ càng với mong muốn mang đến cho học sinh, sinh viên môi trường học tập chất lượng cao và tốt nhất

Ban đầu, tổ chức này được thành lập từ ý tưởng mong muốn mang đến cho sinh viên Trung Quốc cơ hội trải nghiệm nền giáo dục Mỹ, nhằm nâng cao sự hiểu biết về kiến thức, văn hóa. Mãi đến năm 2014, ACEE chính thức trở thành tổ chức giáo dục có lợi nhuận và bắt đầu hợp tác với các trường trung học tư thục và công lập ở California để mở rộng các chương trình quốc tế của mình. Đây là tổ chức giáo dục uy tín giúp các bạn du học sinh mơ ước du học Mỹ đến gần hơn với giấc mơ.

#AliceAcademy #ACEE #duhocMy

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *