Du Học Ngành Business Analytics- Phân Tích Kinh Doanh- Nhóm Ngành Ưu Tiên Định Cư Các Nước Mỹ, Can, Anh, Úc

Business Analytics- Nhà Phân Tích Kinh Doanh:  Vai trò phân tích kinh doanh thường được xem là cầu nối giao tiếp giữa CNTT và các bên liên quan kinh doanh. Các nhà phân tích kinh doanh phải là những người giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản tuyệt vời, là các nhà ngoại giao khéo léo, người giải quyết vấn đề, nhà tư tưởng và nhà phân tích – với khả năng tham gia với các bên liên quan để hiểu và đáp ứng nhu cầu của họ trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng.

1/ Business Analytics là gì?

Là một ngành khoa học liên ngành và là kỹ thuật nhằm khai thác thông tin, chuyển hóa những loại dữ liệu (dạng cấu trúc, bảng biểu) này thành thông tin có ích cho việc ra quyết định ở các mức quản lý khác nhau trong doanh nghiệp, giúp các tổ chức, doanh nghiệp ra quyết định, hoạch định các chiến lược, xác định các kế hoạch, vận hành các hoạt động, sử dụng tối ưu nguồn dữ liệu lớn (Big data).

2/ Triển vọng nghề nghiệp ngành Phân tích kinh doanh

Là một nhà phân tích kinh doanh bạn có thể làm việc trong các ngành khác nhau như tài chính , ngân hàng , bảo hiểm, viễn thông , tiện ích, dịch vụ phần mềm, chính phủ, v.v…

Nhu cầu cho những người có kỹ năng phân tích dữ liệu đang tăng vọt, và chính tiền lương đang bắt đầu phản ánh điều đó. Các nhân viên có kỹ năng phân tích thường kiếm được mức lương cao hơn so với những người còn lại. Cụ thể, 1 nhà phân tích nhân sự lương cao hơn 44% so với 1 nhà tuyển dụng, và 1 NV phân tích tiếp thị có lương cao hơn 75% so với 1 NV phụ trách viết bài. Hơn thế, rõ ràng người quản lý, giám đốc và các chuyên gia cấp cao ngày càng cần kỹ năng phân tích để quản lý tốt đội nhóm công ty bên cạnh các kỹ năng khác.

Chức danh công việcMức lương trung bình hàng năm
Chuyên viên phân tích bảo mật thông tin $ 92,600
Phân tích Hệ thống Máy tính $ 87.220
Chuyên viên phân tích $ 81.330
Chuyên gia phân tích tài chính $ 81.760
Nhà phân tích ngân sách $ 73.840

 

Ngoài ra, ngành học này thuộc khối STEM, khối ngành được chính phủ Mỹ trao rất nhiều ưu tiên, trong đó bao gồm việc được ở lại 3 năm sau tốt nghiệp để làm việc.

3/ Business Analytics học về điều gì?

Những kỹ năng kiến thức cần học:

 • Kiến thức về ngành kinh doanh
 • Kiến thức về công cụ và công nghệ
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng công nghệ
 • Kỹ năng phân tích
 • Kỹ năng ra quyết định
 • Kỹ năng đàm phán và thuyết phục
 • Kỹ năng quản lý

4/ Công việc của Business Analyst(BA) là gì? 

Công việc của BA chia làm những giai đoạn như sau:

 1. Làm việc với khách hàng, nghe và hiểu mong muốn của họ. Từ đó gợi ý, lên yêu cầu, phân tích và đề xuất những giải pháp phù hợp, tạo dựng các quy trình, tài liệu hóa yêu cầu và xác nhận thông tin với khách hàng.
 2. Bước chuyển giao thông tin cho nội bộ team. Bao gồm cả team phát triển dự án như PM, Dev, QC,… hay những team liên quan cho dù là team làm cái module nhỏ nhất.
 3. Quản lý sự thay đổi của các yêu cầu. Bản chất của Business là luôn thay đổi, vì vậy sẽ có những yêu cầu theo thời gian cần phải được update lại. Do đó, BA cần phải phân tích được những ảnh hưởng của sự thay đổi đó đến tổng thể hệ thống và phải quản lý được sự thay đổi đó qua từng phiên bản được cập nhật trong tài liệu.

5/  Lương khởi điểm ( thấp nhất) của ngành Business Analytics tại các nước: 

 Mỹ: 50,000 USD/năm

 Anh: 27,000 GBP/năm

 Úc: 64,000 AUD/năm

 Canada: 50,000 CAD/năm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *