STUDYING ABROAD IN AUSTRALIA WITH HOT SCHOLARSHIPS FROM ALICE ACADEMY

What are your plans for the upcoming summer vacation? If you do not, let’s quickly register to participate in the Australia summer scholarship hunting contest organized by Alice Academy in collaboration with Annalink in order to set foot on the dreamland and experience unique things.

 

*Content of the contest:

Contesting video clips with the length of 3-5 minutes shared in English about:

  • Plan to come to Australia this summer.
  • How will you convince your parents so that your parents can be assured and agree to let you go alone to Australia without them?
  • According to you, what values do you think Alice Academy will bring to students when they take part in the Australia study abroad program? Things that made you determined to make this trip.

 

Contestants can make videos in the form of sharing vlogs, rhetoric, or presentation; can create more songs, compose lyrics, staging, graphics, slides..etc. to get more creative points. Required requirements: candidates must appear in the participating video clip at least 75% of the clip.

 

*Registration time:

Register & submit entries from February 5, 2020, to March 10, 2020.

 

*Prize structure:

 

⭐01 AUSTRALIA SUMMER TOTALITY SCHOLARSHIP PRICE VND 90,000,000 

For candidates with the highest total score of 3 rounds.

 

⭐01 SUMMER STUDY ABROAD SCHOLARSHIP VALUES VND 10,000,000

For candidates with the highest total score of the 2 rounds from the Judges.

 

⭐200+ SUMMER STUDY ABROAD SCHOLARSHIP WORTH VND 2,000,000

For contestants participating in the We Go Together 2020 contest.

 

Pick up your phone to take the golden opportunity to study abroad on the registration link: https://bitly.com.vn/Jag3x 

 

In addition, Alice Academy offers a SPRING OPENING LUCKY MONEY to the UK, Australia, and US profiles:

Period of February 1, 2020, to February 29, 2020.

Hot deals: VND 12,000,000 only at Alice Academy including:

 

  • Free VND 5,000,000 Learning Process Consultant package with Specialists.
  • Free 1,000,000 translation fees.
  • Free 5,000,000 study abroad visa fees.
  • Free up to 200,000 VND in IELTS test fee when registering on Alice Academy: https://bitly.com.vn/f1i4O 
  • Free 1,000,000 airline tickets: registration link: https://bitly.com.vn/SD91v 

 

*See more at Facebook: Study Abroad and English Language Consultant Alice Academy.

www.facebook.com/duhoc.anhngu.alice

 

DU HỌC HÈ ÚC VỚI HỌC BỔNG CỰC HOT ĐẾN TỪ ALICE ACADEMY

Bạn đã có dự định gì cho kỳ nghỉ hè sắp tới? Nếu chưa thì nhanh tay đăng ký tham dự cuộc thi săn học bổng du học hè Úc do Alice Academy phối hợp cùng Annalink tổ chức, để đặt chân đến vùng đất trong mơ và trải nghiệm những điều cực chất.

 

Nội dung cuộc thi:

Video clip dự thi có độ dài từ 3 – 5 phút chia sẻ bằng tiếng Anh về:

– Kế hoạch tới Úc của bạn trong mùa hè này.

– Bạn sẽ thuyết phục Bố mẹ như thế nào để Bố mẹ bạn có thể yên tâm và đồng ý cho bạn đi một mình tới Úc mà không có bố mẹ đi cùng.

– Theo bạn Alice Academy sẽ đưa lại những giá trị gì cho học sinh khi tham gia chương trình du học hè Úc? Những điều mà khiến bạn quyết tâm thực hiện chuyến đi này.  

Thí sinh có thể làm video dưới dạng vlog chia sẻ, hùng biện hoặc thuyết trình; có thể sáng tạo thêm các đoạn hát, chế lời nhạc, dàn dựng, đồ họa, slide … để được cộng thêm điểm sáng tạo. Yêu cầu bắt buộc: thí sinh phải xuất hiện trong clip dự thi ít nhất 75% clip.

Thời gian đăng ký: 

Đăng ký & gửi bài dự thi từ 05/02/2020 đến 10/03/2020

Cơ cấu giải thưởng:

⭐01 HỌC BỔNG DU HỌC HÈ ÚC TOÀN PHẦN TRỊ GIÁ 90.000.000 VND

Dành cho thí sinh đạt tổng điểm 3 vòng thi cao nhất

 

⭐01 HỌC BỔNG DU HỌC HÈ TRỊ GIÁ 10.000.000 VND

Dành cho thí sinh có tổng điểm 2 vòng thi cao nhất từ Ban giám khảo

 

⭐200+ HỌC BỔNG DU HỌC HÈ TRỊ GIÁ 2.000.000 VND

Dành cho thí sinh tham gia cuộc thi We Go Together 2020

 

?Cầm điện thoại lên nắm bắt ngay cơ hội vàng du học qua link đăng ký: https://bitly.com.vn/Jag3x

—————————————————————————

Ngoài ra, Alice Academy dành tặng LÌ XÌ KHAI XUÂN với các hồ sơ Anh, Úc, Mỹ:

⏰ Thời gian 01/02/2020 đến 29/02/2020

Ưu đãi hấp dẫn : 12,000,000 chỉ có tại Alice Academy bao gồm:

?Tặng Gói Tư Vấn Lộ Trình Học Tập cùng chuyên gia trị giá 5,000,000 đồng

?Tặng 1,000,000 đồng phí dịch thuật.

?Tặng 5,000,000 phí Visa du học.

?Tặng ngay 200,000 đồng chi phí thi IELTS khi đăng ký qua Alice Academy: https://bitly.com.vn/f1i4O 

?Tặng 1,000,000 phí vé máy bay: link đăng kí: https://bitly.com.vn/SD91v

Xem thêm tại : Facebook: Tư Vấn Du Học và Anh Ngữ Alice Academy

www.facebook.com/duhoc.anhngu.alice

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *