CÙNG TÌM HIỂU BRIDGING VISA (VISA CHỜ) TẠI ÚC

?Theo thuật ngữ của luật di trú Úc, Bridging là một loại visa chờ. Loại visa này tạm thời cho phép các du học sinh ở lại Úc trong một thời gian nhất định trong khi chờ đợi một visa chính thức được cấp.
?Bridging visa có thể được cấp trong các trường hợp sau:
? Visa ban đầu của bạn đã hết hạn và bạn đang chờ đợi để được cấp một visa mới;
? Bạn đã nộp đơn lên Tòa Án Phúc Thẩm Hành Chính về quyết định từ chối hoặc hủy bỏ visa;
? Bạn đang kháng án lên Tòa Án Liên Bang về quyết định visa của bạn mà bạn đang chờ đợi;
? Bạn đã và đang có đơn xin sự can thiệp của Bộ trưởng di trú hoặc bạn đang là ngoại dân Úc bất hợp pháp, bạn đang thu xếp để đi về nước.
?Có 6 loại Bridging visa (từ A tới E). Các loại visa khác nhau có tính chất và quyền lợi khác nhau. Tình trạng visa trước khi được cấp visa chờ tại Úc sẽ quyết định loại bridging visa được cấp cũng như các quyền lợi của bridging visa đó.
?Đăng ký để được tư vấn về lộ trình du học Úc tại đây:
************************************

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *