Chương trình chuyển tiếp hầu hết từ Anh, Úc, Canada, New Zealand, Singapore đến các trường đại học Mỹ

Một số trường hợp cần lưu ý khi học sinh chuyển tiếp:

Học sinh học Foundation tại Anh, Úc, New Zealand: cần thi chứng chỉ GED – General Education Development, tương đương bằng trung học Mỹ, bài thi sẽ kiếm tra trình độc các môn xã hội, khoa học, toán, đọc-viết tiếng Anh.
Các trường chấp nhận chứng chỉ GED:
▪️Adelphi University
▪️Cleveland State University
▪️University of South Carolina
▪️Auburn & Auburn Montgomery,
▪️Florida International University
▪️University of Utah
▪️University of Massachusetts Boston
▪️University of Kansas

Học sinh hoàn thành năm 1 đại học hoặc Diploma tại Úc (tương đương hoàn tất khoảng 24 tín chỉ trở lên):

– Các trường liên kết với Alice Academy chấp nhận 24 tín chỉ:
▪️University of Kansas (cấp Thư mời học nhanh nhất)
▪️Cleveland State University
▪️University of Illinois at Chicago
Áp dụng nộp hồ sơ từ 1/6/2021 đến hết deadline nộp hồ sơ của kỳ mùa thu năm 2021 (khoảng giữa Tháng 7)
– Thời gian xét duyệt I-20 cho chương trình chuyển tiếp:
▪️Cấp offer (~3 ngày hành chính)
▪️Credits Evaluation (~3-10 ngày hành chính)

▪️Xuất I-20 (~5-14 ngày hành chính)

?Alice Academy đang có chính sách hỗ trợ 1,000 USD vé máy bay cho học sinh nhập học kỳ mùa Thu năm 2021
Nhận tư vấn du học chuyển tiếp đến Mỹ tại đây:
***********************

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *