[THÔNG BÁO MỚI NHẤT]: Thay đổi quy định nhập cảnh vào Anh từ ngày 11/02/2022

➡️ Từ 04:00 sáng ngày 11/02/2022, những người đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đầy đủ sẽ không cần phải:
1. Xét nghiệm COVID-19 trước và sau khi nhập cảnh vào Anh.
2. Cách ly khi nhập cảnh vào Anh.
Những người được tiêm vắc-xin đầy đủ là những người đã tiêm mũi 2 đủ 14 ngày (không tính ngày tiêm mũi 2).

Để tìm hiểu thêm về các loại vắc-xin được công nhận tại Anh: ow.ly/7eIY50HC6kg

➡️ Nếu bạn chưa tiêm đủ vắc-xin hoặc vắc-xin của bạn không được công nhận tại Anh, bạn cần:
1. Có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng hai ngày trước khi nhập cảnh.

2. Đặt lịch và thanh toán trước cho xét nghiệm PCR COVID-19. Xét nghiệm này sẽ được thực hiện sau khi nhập cảnh: ow.ly/5tZz50HC6kC

3. Bạn sẽ không cần phải cách ly, trừ khi kết quả xét nghiệm cho kết quả dương tính.
➡️ Khai báo y tế

Bạn sẽ cần phải khai báo y tế trước khi đến Anh, dù bạn đã tiêm đủ vắc-xin hay chưa: ow.ly/Lpmm50HC6kV

Tìm hiểu thêm về quy định nhập cảnh: ow.ly/1XQn50HC6lg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *