Hội Thảo Du Học CANADA Nhóm Ngành STEM

🇨🇦Hội Thảo Du Học CANADA
Nhóm Ngành STEM

📆Thời gian: 20/6/2020
👉Đăng ký tham gia miễn phí tại: https://bit.ly/Talkshow_NhomnganhSTEM_Canada
🖇🖇Yêu cầu:
📌 IELTS từ 5.0
📌 GPA điểm trung bình lớp 12 từ 7.5

🔸CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Công nghệ thông tin một nhánh ngành kỹ thuật cho phép lưu trữ, chuyển đổi, xử lí thông tin bằng máy tính và phần mềm máy tính. Hệ thống máy tính điện tử bắt đầu xuất hiện vào những năm 1940 và vẫn không ngừng phát triển. Với vai trò quản lý dữ liệu, IT hiện đã len lỏi trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống và thực sự cần thiết cho tất cả các ngành nghề.

🔸KHOA HỌC MÁY TÍNH
Ngành khoa học công nghệ máy tính được thiết kế giúp sinh viên có được các kỹ năng cần thiết liên quan đến công nghệ máy tính hiện đại. Các bạn thường sẽ bắt đầu bằng cách làm quen với cấu trúc cơ bản của máy tính và các công nghệ cần thiết trong quá trình thiết lập và chế tạo máy tính.

🔸TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Trí tuệ nhân tạo (AI: Artificial Intelligence) có thể được định nghĩa như một ngành của khoa học máy tính liên quan đến việc tự động hóa các hành vi thông minh; bao gồm các siêu máy tính xử lý dữ liệu ở mức rộng lớn hơn, quy mô hơn, hệ thống, khoa học và nhanh hơn so với con người.
————————————————————
💥Các trường đại học tiêu biểu:
🍁Durham college
🍁Brock University
🍁University of Prince Edward Island
🍁Conestoga College
🍁Algonquin College
🍁Thompson River University

Leave a Reply

Your email address will not be published.