HỌC BỔNG 25% DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM ĐẾN TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SOUTHERN CROSS

Đại học Southern Cross cung cấp suất học bổng trị giá 25% học phí cho học sinh Việt Nam học tại các campus (Sydney, Melbourne & Perth).

 

Học bổng dành cho các bạn học sinh nhập học vào 3/2021, 7/2021 tại trường Đại học Southern Cross.

 

Sinh viên năm 1 đủ điều kiện nhận học bổng 25% học phí được xét dựa trên GPA. Điều đó có nghĩa là sinh viên sẽ nhận được khoảng 7400 AUD-8100 AUD cho năm đầu tiên.

 

Các sinh viên tiếp tục từ năm thứ 2 và thứ 3 cũng sẽ đủ điều kiện nhận học bổng 25% tùy thuộc vào điểm trung bình tích lũy của họ tại Đại học Southern Cross. Tổng cộng, sinh viên sẽ có khả năng tiết kiệm được khoảng 22500 AUD cho khóa học đại học 3 năm và 16200 AUD cho khóa học sau đại học kéo dài 2 năm.

 

Tìm hiểu thêm về trường tại: https://alice-academy.org/tong-quan-ve-truong-southern-cross-university/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *