DU HỌC CÁC QUỐC GIA KHÁC

Bên cạnh các điểm đến du học phổ biến như Anh, Úc, Mỹ, Canada,Singapore, Alice Academy còn là đại diện tuyển sinh của nhiều trường trung học, cao đẳng và đại học tại Ireland, New Zealand, Đức và Thái Lan. Chuyên mục này sẽ tổng hợp những thông tin tổng quan nhất về du học tại các quốc gia này.